อื่นๆ

หมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงาน กสทช. 02-670-8888 และ 02-271-0151-60
   
กลุ่มงาน เบอร์ต่อภายใน
วิทยุสมัครเล่น และ ซีบี 721, 722, 7431,7415,7435
การอบรม และสอบวิทยุสมัครเล่น 714, 551,7479
วิทยุสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 552, 553,7424 ,7420
การอนุญาตวิทยุคมนาคมงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 707 , 709, 7410,
พนักงานวิทยุประจำเรือ (GOC) และทางอากาศ (ROC) 712, 723, 7440
ส่วนงานพาณิชย์ นำเข้า-นำออก มี ค้า สำรองจำหน่าย ซ่อม 716, 717, 7454, 7457, 7544, 7450, 7451
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบมีโครงข่าย) 704, 766, 711, 7024, 7026
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบไม่มีโครงข่าย) 705, 708, 710, 7101
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 669, 904, 908,6420, 6421,6422, 6423

 

สร้างโดย   - admin NBTC