BTFP Papel at Tungkulin

Upang matiyak na ang mga operasyon ng BTFP ay mahusay dinala out at naaayon sa mga kasalukuyang sitwasyon, BTFP Fund Management Committee nga determinado ang mga sumusunod na pananaw at adhikain para sa pagsuporta sa buong BTFP tungkulin, aktibidad at proyekto upang maisagawa ang set up ng tiyak na layunin gaya ng mga sumusunod:


PANGITAIN

Maging ang mga mekanismo sa pagmamaneho at pagsuporta sa mga unibersal, patas at malinaw na access sa mga serbisyo ng pagsasahimpapawid at telekomunikasyon para sa interes ng publiko, kabilang na ang pagpapalakas ng mga lokal na komunidad at negosyante, nagsusulong ng pagpapabuti ng standard ng industriya at mga kaugnay na industriya at pagkakaroon ng mga kaugnay na tauhan upang matiyak na natutugunan nito ang mga propesyonal at etikal na pamantayan.


MISSION

Upang pamahalaan ang mahusay at pondohan ang BTFP Fund upang masiguro ang pangkalahatang publiko aksesibilidad sa pagsasahimpapawid at telekomunikasyon na serbisyo, pati na ang pagtataguyod ng komunikasyon pagpapaunlad ng mga sanggunian, pagsuporta sa pananaliksik at pagpapaunlad, ina-update ang mga pinakabagong uso sa teknolohiya ng frequency spectrum, teknolohiya ng impormasyon at teknolohiya para sa pagtulong sa mga may kapansanan, ang mga matatanda at sa mga maralitang gayundin sa kasalukuyang kalakaran sa industriya ng telekomunikasyon at patuloy na industriya, pagsasagawa ng mga tauhan ng pag-unlad kaugnay sa pagsasahimpapawid at serbisyo ng telekomunikasyon at impormasyon teknolohiya, pagsuporta sa pagpapatakbo ng mga organisasyong responsable sa pag-set up ng propesyonal na etika sa pamantayang tulad ng bawat ang mga batas hinggil sa pagsasahimpapawid at telebisyon, pagbibigay ng proteksyon ng mamimili kaugnay ng pagsasahimpapawid at serbisyo ng telekomunikasyon at tinitiyak ang pagsunod sa mga batas hinggil sa Safe and Creative Media Development Fund upang matiyak ang pinakamainam na kahusayan, lahat ng ito ay dapat gawin sa ilalim ng pahintulot ng NBTC.

  1. Upang magbigay ng payo at mungkahi sa NBTC kaugnay ng pamamahala at paglalaan ng BTFP Fund.
  2. Upang subaybayan at suriin ang mga proyekto na inilalaan BTFP Fund.
  3. Upang isiwalat ang impormasyon sa publiko kaugnay ng mga paglalaan ng BTFP Fund at mga kaugnay na pagganap via NBTC electronic media.
  4. Upang pangasiwaan ang mga gawain na may kaugnayan sa pagpapanatili, paggastos, accounting at sistema ng salaysay, ulat tungkol sa pananalapi at pangangasiwa ng pinansya at accounting ng audit upang masiguro ang transparency.

Create by  -   (5/25/2017 3:22:12 PM)