Peran dan Tugas BTFP

Untuk memastikan bahawa operasi BTFP cekap dibawa keluar dan konsisten dengan situasi semasa, BTFP Fund Management Committee telah itu menentukan visi dan misi berikut untuk menyokong semua BTFP tugasan, aktiviti dan projek-projek untuk memenuhi objektif yang ditetapkan seperti berikut:

WAWASAN
Menjadi satu mekanisme dalam memandu dan menyokong agar perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi untuk kepentingan orang ramai, termasuk memperkukuhkan masyarakat setempat dan usahawan, menggalakkan peningkatan standard industri dan industri yang berkaitan dan membangunkan kakitangan yang terbabit bagi memastikan mereka memenuhi piawaian profesional dan etika universal, adil dan telus.
 
MISI
  1. Cekap mengurus dan sesuai BTFP Fund bagi memastikan masyarakat umum akses kepada perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi, termasuk mempromosi pembangunan sumber komunikasi, sokongan penyelidikan dan pembangunan, mengemas kini trend terkini mengenai kekerapan spektrum teknologi, teknologi maklumat dan teknologi untuk membantu orang Kurang Upaya, warga tua dan kurang bernasib baik serta semasa trend dalam industri telekomunikasi dan industri yang berterusan, menjalankan pembangunan kakitangan berhubung dengan penyiaran dan telekomunikasi Perkhidmatan dan teknologi maklumat , menyokong operasi organisasi yang bertanggungjawab untuk menyediakan etika profesional yang standard mengikut undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran dan televisyen, menyediakan perkhidmatan dan memastikan pematuhan undang-undang berkenaan Safe and Creative Media Development Fund untuk menjamin kecekapan yang optimum, perlindungan pengguna berhubung dengan penyiaran dan telekomunikasi yang mesti dilakukan di bawah kelulusan NBTC.
  2. Untuk memberi nasihat dan cadangan untuk NBTC berhubung dengan pihak pengurusan dan pengagihan BTFP Fund.
  3. Untuk memantau dan menilai projek-projek yang diperuntukkan dengan BTFP Fund.
  4. Untuk mendedahkan maklumat kepada masyarakat umum berhubung dengan pembahagian BTFP Fund dan prestasi yang berkaitan melalui media elektronik NBTC.
  5. Untuk menyelia kerja-kerja berhubung dengan penyelenggaraan, perbelanjaan, perakaunan dan sistem akaun, laporan kewangan dan mengendalikan kewangan dan perakaunan audit untuk memastikan ketelusan.

Create by  -   (25/05/2017 15:59:26)