สำนักงาน กสทช. ภาค 2

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. ภาค 2

วันที่บันทึก : 02/04/2015

สำนักงาน กสทช. ภาค 2

e-mail : region2@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://region2.nbtc.go.th

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 4 เขต ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 2 (อุบลราชธานี)

ที่อยู่ : 550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

พื้นที่ความรับผิดชอบ : 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร  และมุกดาหาร

capture-20151215-003427.png fztgavah3215863857737173455.jpg

หมายเลขโทรศัพท์:  045281706-9
โทรสาร:  0-4531-4024
e-mail : mtr_ub@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://ubon.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)

ที่อยู่ : 341 หมู่ที่ 19  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

capture-20151215-003714.png
qnvhqqfp1052496011439665925.jpg

หมายเลขโทรศัพท์:  0-4320-2601 - 4
โทรสาร : 0-4320-2600
e-mail :mtr_kk@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://khonkaen.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 7 (นครราชสีมา)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7 (นครราชสีมา)

ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี สระบุรี และนครนายก

capture-20151215-004007.png
sipszmpp6820863524878973940.jpg

หมายเลขโทรศัพท์:  0-4496-9568-9
โทรสาร : 0-4496-9569
e-mail : mtr_nr@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://nakhonratchasima.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 8 (อุดรธานี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี)

ที่อยู่ : ถนนวัฒนา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนมสกลนคร หนองบัวลำภู และเลย

capture-20151215-004250.png
yeoxqdvw7815148790295450870.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4222-3657 โทรสาร : 0-4224-2047
e-mail : mtr_ut@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://udonthani.nbtc.go.th
 

สร้างโดย   - Global Administrator