ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3(ພພ3)

ຊື່ຫນ່ວຍງານ​ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3(ພພ3)

ວັນທີບັນທືກ​ : 24/05/2017

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3(ພພ3)

e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://region3.nbtc.go.th

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3 ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈຳນວນທັງຫມົດ 19 ຈັງຫວັດ ປະກອບດ້ວຍ


ຊື່ຫນ່ວຍງານ​ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 3(ລຳປາງ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ລຳປາງ ແພ່ ນ່ານ ອຸຕະລະດິດ ສຸໂຂໄທ ແລະຕາກ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 248 ຫມູ່ 12 ຖ.ຈາມເທວີ ຕ.ບໍ່ແຮ້ວ ອ.ເມືອງ ຈ.ລຳປາງ 52100 

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-5431-3920
ໂທລະສານ : 0-5431-3923
e-mail :  [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://lampang.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ​ : ສຳນັັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 9(ຊຽງໃຫມ່)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊຽງໃຫມ່ ແມ່ຮ່ອງສອນແລະລຳພູນ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 68 ຫມູ່ 7ຕ.ສຸເທບ ອ.ເມືອງ ຈ.ຊຽງໃຫມ່ 50200

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
ໂທລະສານ : 0-5327-4670
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://chiangmai.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ​ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 10 (ພິສະນຸໂລກ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ພິສະນຸໂລກ ເພັດຊະບູນ ພິຈິດ ກຳແພງເພດ ນະຄອນສະຫວັນ ອຸໄທທານີ ແລະໄຊນາດ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 190 ມ.7 ບ້ານຄຸ້ງຫມໍ້ ຕ.ປາກໂທກ ອ.ເມືອງ ຈ.ພິສະນຸໂລກ 65000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  0-5524-5151-2
ໂທລະສານ :  0-5524-5150
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://phitsanulok.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ​ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 17(ຊຽງຣາຍ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຽງຣາຍ ພະເຍົາ ແລະນ່ານ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 632 ມ.3 ຖະຫນົນແມ່ຟ້າຫລວງ ຕຳບົນຣິມກົກ ອຳເພີເມືອງຊຽງຣາຍ ຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ 57100

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 053-177398, 053-177399 ,053-177401
ໂທລະສານ :  053177400
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : facebook:สำนักงาน กสทช.เขต17 - เชียงราย​

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 17:07:08)