สำนักงาน กสทช. ภาค 3

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. ภาค 3

วันที่บันทึก : 02/04/2015

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
e-mail : region3@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://region3.nbtc.go.th

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน 3. สำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 5 เขต ดังนี้


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 31 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31 

ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
พื้นที่ความรับผิดชอบ :   ลำปาง แพร่  และตาก

capture-20151215-004841.png lmwxtlav8530990468365760264_5416518580000543711.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5431-3920
โทรสาร : 0-5431-3923
e-mail : mtr_lp@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://lampang.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช.เขต 32 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 

ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน


capture-20151215-005211.png
qntnefor2904718642206314227_3425112143229643205.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
โทรสาร : 0-5327-4670
e-mail : mtr_cm@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://chiangmai.nbtc.go.th


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 33 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33 

ที่อยู่ : 190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย


capture-20151215-005607.png
ltdisova59857077482740732.jpg


หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5524-5151-2
โทรสาร :  0-5524-5150
e-mail : mtr_pl@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://phitsanulok.nbtc.go.th

 


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 34 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 

ที่อยู่ :  632 ม.3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงราย  พะเยา  และน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ :
053-177398, 053-177399 ,053-177401
โทรสาร :  053177400
e-mail : mtr_cr@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : facebook:สำนักงาน กสทช.เขต34 - เชียงราย​


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 35 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 

ที่อยู่ :  
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ :
โทรสาร :  
e-mail : mtr_nw@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : 

สร้างโดย  - Global  Administrator (14/12/2558 22:06:41)