Văn phòng NBTC. vùng 3 (Vùng.3)

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. vùng 3 (Vùng.3)

Ngày ghi chép​ : 24/05/2017

Văn phòng NBTC. vùng 3 (Vùng.3)

e-mail : [email protected]
Trang web : http://region3.nbtc.go.th

Văn phòng NBTC. vùng 3 chịu trách  nhiệm  tại  những  địa  phương tất cả 19 tỉnh bao gồm :


Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 3 (Lampang)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau Lampang, Phrae, Nan, Uttaradit, Sukhothai và Tak.

Địa chỉ : Số 248, phường 12, đường Chamthewi, tambon Boheo, huyện Muang, tỉnh Lampang 52100. 

Số điện thoại : 0-5431-3920
Fax : 0-5431-3923
e-mail :  [email protected]
Trang web : http://lampang.nbtc.go.th


Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 9 (Chiang Mai)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Chiang Mai, Mae Hong Son và Lamphun.

Địa chỉ : Số 68, phường 7, tambon Suthep, huyện Muang, tỉnh Chiang Mai 50200.

Số điện thoại : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
Fax : 0-5327-4670
e-mail : [email protected]
Trang web : http://chiangmai.nbtc.go.th


Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 10 (Phitsanulok)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau: Phitsanulok, Phetchabun, Phichit, Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan, Uthai Thani và Chai Nat.

Địa chỉ : Số 190, phường 7 Ban Khung Mo, tambon Pak Thok, huyện Muang, tỉnh Phitsanulok 65000.

Số điện thoại :  0-5524-5151-2
Fax :  0-5524-5150
e-mail : [email protected]
Trang web : http://phitsanulok.nbtc.go.th


Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 17 (Chiang Rai)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Chiang Rai, Phayao và Nan.

Địa chỉ : Số 632, phường 3, đường Mae Fah Luang, tambon Rimkok, huyện Muang Chiang Rai, tỉnh Chiang Rai 57100.

Số điện thoại : 053-177398, 053-177399 ,053-177401
Fax :  053177400
e-mail : [email protected]
Trang web : facebook:สำนักงาน กสทช.เขต17 - เชียงราย​

được tạo bởi  -   (24/05/2017 4:54:52 CH)