Dr. Prawit Leesatapornwongsa, M.D.

Dr. Prawit Leesatapornwongsa, M.D.

Komisyoner, NBTC

NBTC

EDUKASYON:
 • Bachelor of Medicine, Unibersidad ng Chulalongkorn, Thailand, 1987
 • Bachelor of Political Sciences, Unibersidad ng  Sukhothai Thammathirat, Thailand, 1992
 • Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine, 1992
 • Master of Public Health, Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Belgium, 1999
 • Diploma of the Thai Board of Family Medicine, 2004
ROYAL THAI ORDERS AT MGA PAGKAKALOOB
 • Knight Commander (Pangalawang klase) of the Most Exalted Order of the White Elephant, 
  Ika-5 ng Disyembre 1998
 • Knight Grand Cross (Primera klase) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, 
  Ika-5 ng Disyembre 2006
KARANASAN SA TRABAHO:
 • Direktor ng Huay Tap Tan Community Hospital
 • Direktor ng Sri Rattana Community Hospital
 • Direktor ng Lad Bua Luang Community Hospital
 • Direktor ng Uthai Community Hospital
 • Tagapangulo ng Rural Doctor Society
 • Kalihim Tagapagpaganap ng The Coordinating Committee for Primary Health Care of Thai NGOs
 • Kalihim Tagapagpaganap ng Foundation for Consumer
 • Miyembro ng National Economics and Social Advisory Council
 • Tagapangulo ng   Working   Group   Consumer   Protection,   National   Economics   and   Social Advisory Council
 • Direktor ng Karapatang Pantao,  National Human Rights Commission of Thailand
 • Sub-Committee sa Karapatang Pantao, the National Human Rights Commission of Thailand
 • Direktor ng Telecommunications Consumer Protection Institute,  Tanggapan ng Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon.

Create by  -   (10/28/2016 11:31:13 AM)