ທ່ານ ປະວິດ ລີ່ສະຖາພອນວົງສາ

ທ່ານ ປະວິດ ລີ່ສະຖາພອນວົງສາ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການ ໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ:
 • ແພດທະຍາສາດບັນດິດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ປີ ຄ.ສ 1987
 • ລັດຖະສາດບັນດິດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິລາດ ປີ ຄ.ສ 1992
 • ສາທາລະນະສຸກສາດມະຫາບັນດິດ ສະຖາບັນເວດຊະສາດເຂດຮ້ອນ ປະເທດເບວຢ້ຽມ ປີ ຄ.ສ 1999
 • ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານເວດຊະສາດປ້ອງກັນ (ຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກສາດ)ແພດທະສະພາ ປີ ຄ.ສ 1992
 • ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານເວດຊະສາດຄອບຄົວ ແພດທະສະພາ ປີ ຄ.ສ 2004
ເຄື່ອງລາດອິສະລິຍາພອນ
 • ທະວີຕິຍາພອນຊ້າງເຜືອກ(ທ.ຊ)ເມື່ອ 5 ທັນວາ ປີ ຄ.ສ 1998
 • ປະຖະມະພອນມົງກຸດໄທ (ປ.ມ)ເມື່ອ 5 ທັນວາ ປີ ຄ.ສ 2006

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:

 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານຫ້ວຍທັບທັນ ຈັງຫວັດສີສະເກດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານສີລັດຕະນະ ຈັງຫວັດສີສະເກດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານລາດບົວຫລວງ ຈັງຫວັດນະຄອນສີອາຍຸດທະຍາ
 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງພະຍາບານອຸໄທ ຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອາຍຸດທະຍາ
 • ປະທານຊົມລົມແພດຊົນນະບົດ
 • ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປະສານງານອົງກອນເອກະຊົນເພື່ອການສາທາລະນະສຸກມູນຖານ
 • ເລຂາທິການມູນລະນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ
 • ສະມາຊິກສະພາທີ່ປືກສາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 2
 • ປະທານຄະນະເຮັດວຽກດ້ານຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສະຖາທີ່ປືກສາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
 • ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ສບທ.)
 • ອານຸກຳມະການສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ ໃນຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນແຫ່ງຊາດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (18/01/2017 09:40:41)