Ông Prawit Leesathaponvongsa

Ông Prawit Leesathaponvongsa

Ủy viên Ban phát thanh, truyền thông và viễn thông quốc gia

NBTC

Tiểu sử học vấn
 • Bác sĩ y khoa Đại học Chulalongkorn, năm 1987.
 • Cử nhân Khoa học Chính trị,Đại học Sukhothai Thammatirat vào năm 1992.
 • Thạc sĩ Y tế công cộng, Viện Y học Nhiệt đới, Bỉ 1999.
 • Chuyên gia Y tế dự phòng (Y tế công cộng) Hội đồng năm 1992.
 • Chuyên gia Y tế gia đình của Thái Lan, 2004..
Cấp hiệu
 • Knight Commander (Second Class) of The Order of the White Elephant 5/12/1998
 • Knight Grand Cross (First Class) of The Order of the Crown of Thailand 5/12/2006
Kinh nghiệm làm việc
 • Giám đốc bệnh viện Huai Thap Than, tỉnh Sisaket
 • Giám đốc bệnh viện Sriratana, tỉnh Sisaket
 • Giám đốc bệnh viện Lat Bua Luang tỉnh Ayutthaya
 • Giám đốc bệnh viện Uthai tỉnh Ayutthaya
 • Chủ tịch Câu lạc bộ Bác sĩ nông thôn
 • Thư ký Ủy ban Điều phối các tổ chức tư nhân về chăm sóc sức khỏe cơ bản
 • Thư ký Quỹ vì người tiêu dùng
 • Thành viên cố vấn kinh tế và xã hội quốc gia trên nhóm thứ hai.
 • Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng, hội đồng cố vấn kinh tế và xã hội quốc gia.
 • Giám đốc Viện Bảo vệ người tiêu dùng Viễn thông (TCI.).
 • Tiểu ban Nhân quyền, trong Ủy ban Nhân quyền quốc gia.

được tạo bởi  -   (17/01/2017 4:22:53 CH)