Coronal Natee Sukonrat, Ph.D.

Coronal Natee Sukonrat, Ph.D.

Pangalawang Tagapangulo ng NBTC

NBTC

Coronal Natee Sukonrat, Ph.D.
Pangalawang Tagapangulo ng NBTC

 

EDUKASYON

 • Masulong na Kurso sa Pangangasiwang Panghukom para sa mga Ehekutibo, College of Justice Administration, Tanggapan ng Korteng Administratibo ng Taylandiya, Class 2
 • Advanced Certificate Course sa Politika at Pamumuno sa Demokratikong Sistema para sa mga  Ehekutibo
 • MESS/Ph.D. sa Electrical Engineering, College of Engineering, Unibersidad ng South Florida, Estados Unidos
 • Bachelor  of  Science  in  Electrical  Engineering  (First  Class  Honors,  Gold  Medal  Award). Chulachomklao Royal Millitary Academy

MGA KARANASAN SA TRABAHO

 • Komisyoner,  Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon
 • Tagapangulo ng Komite para sa Paglisensya sa Spektrum para sa mga Probisyon ng IMT o 3G at mga serbisyong pang mobile phone.
 • Tagapangulo ng Komite para sa Paglisensya sa Spektrum para sa mga Probisyon ng Broadband service na may Teknolohiyang BWA
 • Tagapangulo ng Sub-committee sa Telecommunications Master Plan
 • Tagapangulo ng Sub-committee sa Paghahanda at Pagkakalap ng Spectrum Management Master Plan at Pambasang Talaan ng alokasyon ng Frequency
 • Sub-committee  sa   pagsasahimpapawid sa radio at telebisyon,  Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon
 • Tagapangulo ng Working Group sa  pagsasahimpapawid sa radyong pangkomunidad, Sub-committee  sa   pagsasahimpapawid sa radio at telebisyon
 • Senior Engineering Officer, Armed Forces Telecommunication Center, Directorate of Joint Communications Royal Thai Armed Forces Headquarters
 • Gumaganap na CEO, TOT Public Company Limited
 • Tagapangulo ng CDMA2000 1X-EVDO Project Steering committee, CAT Telecom Public Company Limited
 • Mieyembro ng Lupon ng Mga Direktor, TOT Public Company Limited
 • Kasangguni sa IPSTAR Satellite Project
 • Senior Engineering Officer, Proyekto sa Globalstar Low Earth Orbit Satellite Communications, San
  Diego, CA, Estados Unidos.

MGA GANTIMPALANG PANDANGAL

 • Bantog na Alumni Award Taong 2008, Phatthalung School, sa pagdiriwang ng ika-120 taong anibersaryo ng Phatthalung School
 • Outstanding staff ng Taong 2004, Directorate ng joint communications, Royal Thai Armed Forces Headquarters 
 • First class honor Gold medal  ng pinakamahusay resulta sa pag-aaral sa klase, Chulachomklao Royal Military Academy
 • Pangulo ng Klase (class 38) (1989 - 1991)

Create by  -   (10/28/2016 11:29:42 AM)