Đại tá Tiến sĩ Natee Suklarat

Đại tá Tiến sĩ Natee Suklarat

Phó Chủ tịch hội đồng Ủy ban phát thanh, truyền thông và viễn thông quốc gia

NBTC

Tiểu sử học vấn
 • Khóa học Quản lý hành chính tư pháp cấp cao, Cao đẳng Hành chính tư pháp, Cơ quan tòa án hành chính khóa 2.
 • Khóa học Chính trị hành chính trong chế độ dân chủ dành cho các nhà điều hành cấp cao, khóa 14.
 • Thạc sĩ/ Tiến sĩ (MSEE / Ph.D.) Kỹ thuật Viễn thông, Đại học Nam Florida, Mỹ.
 • Cử nhân (BSEE), Cử nhân Khoa học (Huy chương vàng), Học viện Hoàng gia quân sự Chulachomklao, Nakhorn Nayok.
Giải thưởng danh dự
 • Phó chủ tịch hội đồng uy ban phát thanh, truyền thông và viễn thông quốc gia (NTBC), Chủ tịch hội đồng phát thanh và truyền hình CAT Telecom.
 • Ủy ban hội đồng Viễn thông Quốc gia (NTC).
 • Chủ tịch hội đồng quản trị cấp phép các hoạt động của IMT hoặc 3G and beyond.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị cấp phép các nhà điều hành hoạt động giao tiếp công nghệ không dây tốc độ cao (BWA).
 • Chủ tịch hội đồng đề án mô hình các hoạt động viễn thông.
 • Chủ tịch hội đồng đề án mô hình quản lý phổ tần và xác định tần số sóng vô tuyến quốc gia.
 • Tiểu ban phát thanh và truyền hình.
 • Chủ tịch ủy ban phát thanh cộng đồng.
 • Trung tâm kỹ thuật viễn thông quân đội, bộ truyền thông quân sự, trụ sở chính quân đội Thái Lan.
 • Đại diện ban giám đốc điều hành công ty TNHH TOT. 
 • Giám đốc/ Giám đốc điều hành công ty TNHH TOT.
 • Chủ tịch hội đồng tư vấn của công ty quản lý dự án CDMA, công ty TNHH CAT Telecom.
 • Cố vấn cho dự án vệ tinh của iPSTAR.
 • Kỹ sư cấp cao chương trình Truyền thông vệ tinh quỹ đạo thấp, San Diego, CA, Mỹ.
Giải thưởng danh dự
 • Cựu sinh viên danh dự, trường Phatthalung Tỉnh Phatthalung năm 2008, vào dịp kỷ niệm thành lập 120 năm của trường Phatthalung.
 • Cá nhân xuất sắc, bộ truyền thông quân sự, trụ sở chính quân sự cấp cao, vào năm 2004.
 • Giải Vàng cho học viên sĩ quan CRMA đạt thành tích tốt nhất của năm.
 • Chủ tịch hội học sinh của học viện Hoàng gia quân sự Chulachomklao khóa 1989-1991)

được tạo bởi  -   (17/01/2017 4:22:01 CH)