กสทช. และผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
ลสทช.ฐากรฯ 0 2272 6969 168,169 0 2271 4376
รสทช.ไตรรัตน์ฯ 0 2271 0522 524 -
รสทช.ก่อกิจฯ - 522

 0 2290 5139

รสทช.ธนพันธุ์ฯ - 499 0 2290 5142


 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (3/2/2559 15:51:44)