สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

หน่วยงาน  เบอร์ตรง  เบอร์ภายใน  โทรสาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ) - 810 0 2272 6938
สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ) - 761 -
สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ) - 903 0 2271 3518
สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ) 0 2279 0721 616 0 2272 6981
สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) - 447 0 2271 3516
สำนักงาน กสทช. นนทบุรี 0 2588 3594,0 2950 5875, 0 2950 5875 - 0 2950 5876
สำนักงาน กสทช. จันทบุรี 0 3938 9437-8 - 0 3938 9437
สำนักงาน กสทช. อุบลราชธานี 0 4528 1706-8 - 0 4531 4024
สำนักงาน กสทช. ขอนแก่น 0 4320 2601-4 - 0 4320 2600
สำนักงาน กสทช. นครราชสีมา 0 4496 9568 - 0 4496 9568 ต่อ 444
สำนักงาน กสทช. อุดรธานี 0 4222 3657 - 0 4224 2047
สำนักงาน กสทช. ลำปาง 0 5431 3920-2 - 0 5431 3923
สำนักงาน กสทช. เชียงใหม่ 0 5380 5904-5 - 0 5327 4670
สำนักงาน กสทช. พิษณุโลก 0 5524 5151-2 - 0 5524 5150
สำนักงาน กสทช. สงขลา 0 7425 1901-4 - 0 7425 1091
สำนักงาน กสทช. ภูเก็ต 0 7632 1037,0 7632 1961-3
0 7632 1961-3
- 0 7632 1522
สำนักงาน กสทช. นครศรีธรรมราช 0 7576 4191 - 0 7576 4190
สำนักงาน กสทช. ระนอง 0 7782 1444 - 0 7782 1444
สำนักงาน กสทช. ชุมพร 0 7759 8597-8 - 0 7759 8597-8ต่อ108


 

สร้างโดย   - admin NBTC