สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

หน่วยงาน

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย) - 541 0 2271 3514
สำนักทรัพยากรบุคคล (บย) - 247 0 2278 3283
สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย) - 123 0 2290 5231
สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (วย) - 569 0 2228 3283
สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย) - 770 0 2271 3513
สำนักการคลัง (ลย) - 389 0 2271 3514
สำนักต่างประเทศ (ตย) 0 2272 7054 408 0 2278 1736


 

สร้างโดย   - admin NBTC