เลขาธิการและรองเลขาธิการ กสทช.

เลขาธิการ กสทช.

 
 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.
โทร : 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 1649

 

รองเลขาธิการ กสทช.

พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค
โทร : 02-271-0151ถึง 60 ต่อ 1700

ผศ. ภักดี มะนะเวศ

รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
โทร : 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 5090

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

รองเลขาธิการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม
โทร : 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 7043

สร้างโดย  - admin (29/1/2559 22:23:33)