เลขาธิการและรองเลขาธิการ กสทช.

เลขาธิการ กสทช.

 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
 

รองเลขาธิการ กสทช.

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

ผศ. ภักดี มะนะเวศ

รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม

 

 
 
 

สร้างโดย   - admin NBTC