ชื่อหน่วยงาน : สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม(คท)

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (2554)

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 55 ง

ลงวันที่ : 18/5/2554 10:35:06

ดาวน์โหลด

  • (18)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-การมี-ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม-และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม-(2554).pdf