ชื่อหน่วยงาน : สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม(คท)

หัวข้อ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับแจ้งเอกสารสูญหาย

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 55 ง

ลงวันที่ : 18/5/2554 11:13:24

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ.pdf