ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2562 (จ.เพชรบูรณ์)

Download

  • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบ-AR-(เพชรบูรณ์).pdf

สร้างโดย  - warawut  worakit (14/2/2562 11:50:03)