สายงานกิจการภูมิภาค

ชื่อ - นามสกุล

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักกิจการภูมิภาค (กภ.) 02 272 6981 4010 -
       
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 02 575 4118-20 4505 02 575 4130
สำนักงาน กสทช. เขต 11  02 573 6241 4524 02 573 6242
สำนักงาน กสทช. เขต 12  03 938 9438 4546 03 938 9437
สำนักงาน กสทช. เขต 13  03 545 4330-2 4561 03 545 4322
สำนักงาน กสทช. เขต 14       
สำนักงาน กสทช. เขต 15  03 561 4301-3 2137 03 561 4300
สำนักงาน กสทช. เขต 16  03 233 2561-2 4521 03 233 2560
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 04 320 2601-3 4631 04 320 2600
สำนักงาน กสทช. เขต 21  04 320 2601-4 4679 04 320 2600
สำนักงาน กสทช. เขต 22  04 531 1470-3 4661 04 531 4024
สำนักงาน กสทช. เขต 23  04 496 9568-9 4644 044 969 568 ต่อ 444
สำนักงาน กสทช. เขต 24  04 222 3657 4709,4711 04 224 2047
สำนักงาน กสทช. เขต 25  042502235 4707 042502234
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 05 431 2206-7 4752 05 431 2208
สำนักงาน กสทช. เขต 31  05 431 3920-2 4773 05 431 3923
สำนักงาน กสทช. เขต 32  05 380 5904-5 4804 05 327 4670
สำนักงาน กสทช. เขต 33  05 524 5151-2 4822 05 524 5150
สำนักงาน กสทช. เขต 34  05 317 7398-401 4849 05 317 7399
สำนักงาน กสทช. เขต 35  05 687 0010-2 3413 05 687 0013
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 07 425 1744 4940 07 425 1745
สำนักงาน กสทช. เขต 41  07 425 1901-4 4903 07 425 1091
สำนักงาน กสทช. เขต 42  07 632 1961-3 4932 07 632 1522
สำนักงาน กสทช. เขต 43  07 576 4190-1 4953 07 576 4190
สำนักงาน กสทช. เขต 44  07 782 1444 4958 07 782 1444
สำนักงาน กสทช. เขต 45  07 759 8597-8 4978 07 759 8597-8ต่อ108

 

Create by  - 2fellows  admin (2/3/2016 3:53:09 PM)