สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช.เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อฯ+เรื่อง+การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศฯ.pdf 

Create by   - admin NBTC

Download

  • สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อฯ-เรื่อง-การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศฯ.pdf