สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ-กสทช.pdf
  • 2-ร่างประกาศ_เรื่อง-กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (29/3/2559 11:07:36)