ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

  • ผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมฯ-ลำดับที่-1-5.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-15-18.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-19-23.pdf

สร้างโดย  -   (3/10/2559 15:36:41)