กทค. อนุมัติให้การบินไทยใช้ไวไฟบนเครื่อง A380-800 และ A330-300 แล้ว

นาย ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจโทรคมนาคม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 40/2556 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556  โดยที่ประชุม กทค. มีมติดังนี้                

     1. ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบที่หนึ่ง ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร โดยให้บริการในฝูงบิน A330-300 จำนวน 7 ลำ และ A380-800 จำนวน 6 ลำ ทั้งนี้บริการดังกล่าวจะทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเครื่องบินโดยสารในสารสื่อสาร และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง หากการบินไทยสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสารได้ภายในปี 2556 นี้ จะนับว่าเป็นสายการบินลำดับที่ 6 ของเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวไปสู่การเป็นสายการบินชั้นนำของโลก

     2. ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นท์ จำกัด กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นท์ จำกัด กับบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และ บริษัททรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นท์ จำกัด และสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นท์ จำกัด กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด นอกจากนั้น ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุม-กทค-นัดสุดท้ายปี-2556-181256.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 3:21:24 PM)