กสทช.สุภิญญา รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และเครือข่าย

วันที่ 8 มีนาคม 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รับหนังสือร้องเรียนจากนายกำชัย  น้อยบรรจง เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายผู้บริโภค 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสิงบุรี และแผนงานกลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย) เพื่อให้ตรวจสอบและมีมาตรการเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริงและผิดกฎหมาย ณ ห้องสื่อมวลชน ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.


        ทั้งนี้สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคฯ และเครือข่าย ได้มีข้อเสนอให้ กสทช. ดำเนินการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายโดยมีขั้นตอนดังนี้
               1. การเตือนรายการและสถานีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จ
               2. การปิดรายการที่ออกอากาศหากยังมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จ
               3. การปิดสถานีหากยังมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จในช่องรายการอื่นในสถานีเดิม
               4. ความร่วมมือในการสนับสนุนให้มีการควบคุมกันเอง เช่น ให้ผู้จัดรายการหรือผู้ประกาศไม่รับโฆษณาสินค้าหรือผลิคภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
               นอกจากนี้ การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ยังได้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในเคเบิลทีวีเพื่อให้ กสทช. ดำเนินการได้แก่
               1. ขอให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาอาหารและยาที่เอาเปรียบผู้บริโภคผ่านทางกิจการการจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
               2. กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ต้องพิจารณาประวัติของการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมด้วย
               3. การลงโทษปรับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย จะต้องคำนึงถึงรายได้ของผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย
               4. การมีระบบรับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
               5. ขอให้ กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาในเคเบิลทีวีอย่างจริงจัง
               6. ขอให้ กสทช. ตรวจสอบคุณสมบัติ/ประวัติการโฆษณา ย้อนหลังก่อนให้ใบอนุญาต
               7. ขอให้ กสทช. ทบทวนการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
               8. ขอให้ กสทช. ทบทวนการกำหนดบทลงโทษขั้นสูงจากปรับไม่เกิน 5 ล้านบาทแล้วขอให้มีการปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ ของผู้ประกอบการที่ทำผิดซ้ำซาก
               9. ขอให้ กสทช. ตรวจสอบผู้ประกอบการทั้งที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วและยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการให้ไม่มีการโฆษณาที่เข้าข่ายโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง


               นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ต้องขอขอบคุณที่ช่วยกันติดตามและร้องเรียน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี เพราะทาง กสทช. เองยังไม่มีระบบมอนิเตอร์ หรือ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมาก็มีหลายเครือข่ายแสดงความห่วงใยมาในเรื่องนี้ ซึ่ง กสทช. ในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ได้มีการผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่บอร์ด กสท. อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีมติให้ส่งหนังสือเวียนแจ้งเตือนผู้ประกอบการทั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมายของ อย. โดยเฉพาะ 8 ช่องรายการ ซึ่งทาง กสทช. ได้รับจดหมายจาก อย. ว่ามีประวัติการทำผิดกฎหมาย ขณะนี้ทางสำนักงาน กสทช. กำลังจะส่งหนังสือแจ้งเตือนต่อไป 

               “สิ่งที่ท่านทำในวันนี้ ถือว่าเป็นความเสียสละ และเป็นการช่วยเหลือสังคม ซึ่งก็จะได้รับข้อเสนอนี้ และนำไปพูดคุยในบอร์ด กสท. ต่อไป” กสทช.สุภิญญา กล่าวทิ้งท้าย

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:01:38 PM)