คณะอนุกรรมการ คตร. เตรียมเสนอปลดล็อคการแจกคูปอง Set Top Box เพื่อให้ กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อความโปร่งใส

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจกคูปอง Set Top Box ว่า สำนักงาน กสทช. ได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กรณีโครงการแจกคูปอง Set Top Box แล้ว โดยคณะอนุกรรมการ คตร. จะนำเรื่องเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ซึ่งหาก คสช. มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่คณะอนุกรรมการ คตร. เสนอ ทางสำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อนัดประชุม กสทช. ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
    สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะสามารถนำออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยประเด็นสำคัญที่จะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ประชาชนให้ความสนใจเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคลายความวิตกกังวลของประชาชน  ได้แก่ กระบวนการในการแจกคูปอง กระบวนการในขึ้นเงิน เงื่อนไขในแจกคูปองและการนำคูปองไปใช้  มูลค่าของคูปอง ซึ่งมูลค่าของคูปองที่จะนำไปเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะหารือที่ราคา 1,000 บาทต่อคูปองต่อครัวเรือน เนื่องจากเป็นมูลค่าจากมติบอร์ดกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้อนุมัติไว้
    นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ คตร. ยังจะได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมที่รวบรวมได้มาให้ กสทช. นำไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะดำเนินการให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
    “ทั้งนี้หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะสามารถแจกคูปองได้ประมาณปลายไตรมาสที่ 3” นายฐากร กล่าวทิ้งท้าย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-200657-Set-Top-Box.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 2:42:50 PM)