คสช. หารือประธาน กสทช. ให้หาแนวทางคืนความสุขประชาชน ให้ได้รับชมฟุตบอลโลก 2014 ผ่านฟรีทีวีทั้ง 64 นัด และ 17.00 น. วันนี้ (11 มิ.ย. 57)สำนักงาน กสทช. เชิญอาร์เอสหารือด่วน วันพรุ่งนี้ (12 มิ.ย. 57) ประธาน กสทช. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. 9.00 น. และเรียกประชุมบอร์ด กสทช. 11.00 น.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ว่าได้รับการประสานงานจาก คสช. ในการหาแนวทางคืนความสุขให้กับประชาชนในการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 ผ่านฟรีทีวี ภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วในวันนี้ พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเชิญบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด หารือแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ในวันนี้ (11 มิ.ย. 2557) เวลา 17.00 น.

    นอกจากนั้น ประธาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ในวันพรุ่งนี้ (12 มิ.ย. 2557) เวลา 9.00 น. เพื่อหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว และจะประชุม กสทช. ในเวลา 11.00 น. ซึ่งในการประชุมจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลออกมาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไป

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:25:50 PM)