บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 37 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 35 ราย กิจการบริการสาธารณะ 2 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ 4,012 ราย

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 11:39:40 AM)