บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2557

บอร์ดกสท.พิจารณาการยืนยันการให้บริการแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติมอีก 80 ช่องรายการ ปัจจุบันสามารถออกอากาศได้แล้วกว่า497ช่องรายการ

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (30 มิถุนายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. พิจารณาการแจ้งยืนยันให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยทางสำนักงานกสทช. ได้ดำเนินการตามกรอบที่คณะกรรมการกสท. กำหนดขึ้น 3 กรณี ดังนี้

         1.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดำเนินการภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557

         2.ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยผ่านการพิจารณาแล้ว จำนวน 14 ช่องรายการ ส่วนอีก 8 ช่องรายการให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยาและนำเสนอต่อ กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุญาตผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จำนวน 23 ช่องรายการ อายุใบอนุญาต 2 ปี

    กรณีช่องรายการที่ได้แจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกต่อสำนักงาน กสทช. และที่ประชุม กสท.อนุญาตให้ออกอากาศได้ตามปกติผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียมและเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก จำนวน 15 ช่องรายการ

    ส่วนอีก 8 ช่องรายการแจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกต่อสำนักงาน กสทช.แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท.ยืนยันกำหนดโทษปรับทางปกครองต่อกรณีการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อททาเล้นท์ ซีซั่น 3 กรณีการแสดงความสามารถของ สิทธัตถะ เอมเมอรัล เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 เป็นเงิน 500,000บาท

    เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณาลงโทษบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด กรณีการออกอากาศซีรี่ย์เรื่อง Dexter ทางช่อง FOX Crime เนื่องจากเข้าข่ายการกระทำความผิดมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดปรับทั้ง 3 บริษัทเป็นเงินรายละ 50,000 บท

    เรื่องที่ 5 ที่ประชุม กสท. พิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

    กรณีผู้ประกอบกิจการที่ไม่พบปัญหาสามารถออกอากาศได้ จำนวน 16 ช่องรายการ

    กรณีผู้ประกอบกิจการพบว่ามีการกระทำผิดที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค จำนวน 49 ช่องรายการ

    กรณีผู้ประกอบกิจการส่งเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง จำนวน 1 ช่องรายการ

    กรณีผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างส่งเอกสารและหลักฐาน จำนวน 5 ช่องรายการ และอีก 9 ช่องรายการที่อยู่ระหว่างการปรับผังรายการ เพื่อพิจารณาภายหลัง

Download

  • PressReleaseกสท-30มิ-ย-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 12:24:34 PM)