ปัญหาคลื่น 900 MHz ยุติ ได้เงินนำส่งเข้ารัฐมากกว่าเดิม 840.65 ล้านบาท สำนักงาน กสทช. พร้อมนำ เงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz เงินค่าหลักประกันการประมูลและค่าเสียหายเพิ่มจากแจส รวมถึงค่าประมูล ทีวีดิจิตอล 22 ช่อง เป็นจำนวนเงินรวม 18,334.74 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (30 มิ.ย. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) โดยใบอนุญาตจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2574 และในวันเดียวกันนี้ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัดได้นำเงินจำนวนทั้งสิ้น 196,655,644.92 บาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. แบ่งเป็น ค่าเสียหายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (คำนวณถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ที่ AWN นำเงินมาชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz) จำนวน 196,073,991.61 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-30 มิ.ย. 2559 อีกจำนวน 581,653.31 บาท
    นายฐากร กล่าวว่า เมื่อ AWN ได้รับใบอนุญาต และแจส มาชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าปัญหาคลื่น 900 MHz เป็นอันยุติ ได้เงินนำส่งเข้ารัฐมากกว่าเดิม 840,655,644.92 บาท โดยแบ่งเป็นเงินค่าหลักประกันสัญญา และค่าเสียหายเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยปรับจากแจส จำนวน 644,000,000 บาทและ 196,655,644.92 บาท ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังมีเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดแรก ที่ได้รับจาก AWN จำนวน 8,602,800,000 บาท และเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 3 พร้อมค่าปรับกรณีผิดนัดชำระของผู้ประกอบการทีวีทั้ง 22 ช่อง จำนวน 8,891,285,083.33 บาท รวมเป็นเงินที่สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งสิ้น 18,334,740,728.20 บาท
    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ทั้งการกำกับคุณภาพการให้บริการในเรื่องอัตราค่าบริการ การขยายโครงข่าย และคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง ทั่วถึง ในส่วนของกิจการโทรทัศน์สำนักงาน กสทช. จะเร่งเรื่องการดำเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบใหม่โดยเร็ว

Create by  - 2fellows  admin (7/1/2016 5:06:01 PM)