ภาพข่าว AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรก


   รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. พร้อมด้วยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดแรกจำนวน 8,602.80 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด(AWN) ที่สำนักงาน กสทช. เพื่อนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 

Create by  - 2fellows  admin (7/1/2016 5:00:09 PM)