Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (Office of the NBTC) para lagdaan ang isang palibot-liham ng pag-unawa sa PDR Loa’s Ministry of Post and Telecommunications

Noong Pebrero 9, 2016, isang MOU na paglagda sa pagitan ng Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission (Office of the NBTC) at ang Ministry of Post and Telecommunications, PDR Lao naganap sa Conference Hall, 2nd Floor, Office of the NBTC mula 2 PM – 4 PM. Ang layunin ng pag-sign ito MOU ay bumuo ng isang balangkas ng kolaborasyon sa mga regulators sa loob ng ASEAN rehiyon na sumasaklaw sa iba't-ibang aspeto na kabilang ang mga telekomunikasyon sa regulasyon ng serbisyo, pamamahala ng spectrum, paghawak ng pagkagambala sa signal ng kahabaan ng mga hangganan, ang pag-isyu ng lisensya, proteksyon ng mamimili, pagbabahagi ng data na akademiko at pinakamahusay na kasanayan, kabilang ang iba pang mga kasalukuyang isyu o hamon dahil sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya at social media uso.

Ang kaganapan ay dinaluhan ng kanyang kadakilaan HiemPhommachanh, PDR Lao Ministry of Post and Telecommunications, Director-General of Telecommunications Department at senior executives na kalaunan ay pinapalitan ng kaalaman at karanasan sa NBTC hinggil sa ang pag-aampon ng mga mobile application para sa mga prepaid SIM Card registration. Noong Pebrero 8, 2016, NBTC ay pinangasiwaan ng isang akademikong seminar na ibahagi ang ilang mga kaalaman at karanasan sa Taylandiya ng mobile application para sa mga prepaid SIM Card registration sa mga PDR Lao Ministry of Post and Telecommunications na kinatawan, na sinundan ng pagbibigay ng isang ganap na nagpapakita sa mga aktwal na proseso ng mobile application para sa mga prepaid SIM Card registration sa Advance Wireless Network Co., Ltd. Ang mga panauhin ay hinangaan ng mga opisina ng NBTC pagtatanghal at hiniling para sa mga karagdagang kaalaman pagbabahagi sa iba pang bagay sa hinaharap.

Office of the NBTC plans upang ibigay ang modelong sistema (ng libre) PDR Lao Ministry of Post and Telecommunications sa mga layunin upang suportahan ang pagkumpleto ng mga mobile application para sa mga prepaid SIM Card registration system ng 2016. Kasabay nito, Opisina ng mga NBTC mga plano upang maging ang nangungunang organisasyon sa loob ng ASEAN rehiyon sa ipinaguutos ng serbisyo ng telekomunikasyon at pagharap sa panghihimasok ng signal ng kahabaan ng mga hangganan. Ang MOU paglagda hindi magdudulot lamang ng mas malapit na ugnayan ng NBTC Chairman at the Minister of Post and Telecommunications of PDR Lao ngunit din nagtataguyod ng pakikipagtulungan sa pagitan ng ang dalawang organisasyon na may layunin na palakasin ang komunidad ng ASEAN.

Create by  -   (5/24/2017 11:37:42 PM)