ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ສຳນັກງານ ກສທຊ.)ຈະຈັດພິທີລົງນາມບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ(Memorandum of Understanding) ລະຫວ່າງສຳນັກງານ ກສທຊ.ແລະກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ (Ministry of Post and Telecommunications) ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ(ສປປ.ລາວ)

ໃນວັນອັງຄານທີ 9 ກຸມພາ 2016 ເວລາ 14.00 – 16.00 ນ.ທີ່ອາຄານຫໍປະຊຸມຊັ້ນ 2 ສຳນັກງານ ກສທຊ.ການລົງນາມບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສ້າງກອບຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານກຳກັບເບິ່ງແຍງໃນພູມມິພາກອາຊ້ຽນໃນດ້ານການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ການຈັດການແລະຫາແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄື່ນລົບກວນຕາມບໍລິເວນແນວຊາຍແດນ ການອອກໃບອານຸຍາດ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງວິຊາການແລະແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຮ່ວມກັນແລະປະເດັນອື່ນໆທີ່ຫລາຍໆປະເທດກຳລັງຜະເຊີນເນື່ອງຈາກການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເທັກໂນໂລຊີແລະ Social Media

ໃນການລົງນາມ MOUຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ Hiem Phommachanh ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ພ້ອມອະທິການບໍດີກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະຄະນະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນສັງກັດ ຮ່ວມເດິນທາງມາເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ນອກຈາກການເດິນທາງມາລົງນາມ MOU ແລ້ວ ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງ ຂອງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຂໍຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນ ປະສົບການແລະແນວທາງໃນການຈັດເຮັດລະບົບລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ແບບເຕີມເງີນ(Mobile Application for Prepaid SIM Card Registration)ຈາກສຳນັກງານ ກສທຊ.ແລະເມື່ອວັນຈັນທີ 8 ກຸມພາ 2016ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານ ກສທຊ.ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການບັນຍາຍທາງວິຊາການເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງໄທໃນການລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ແບບເຕີມເງີນ ລວມທັງນຳຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເບິ່ງວຽກການຈັດເຮັດລະບົບດັ່ງກ່າວທີ່ບໍລິສັດ ແອດວານ ໄວເລດ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊື່ນຊົມຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ແລະຈະຂໍແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນປະເດັນອື່ນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ຕັ້ງເປົ້າທີ່ຈະສົ່ງມອບລະບົບຕົ້ນແບບ(ແບບໃຫ້ລ້າ)ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນການຈັດເຮັດລະບົບລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ແບບເຕີມເງີນໃຫ້ແກ່ກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ພາຍໃນ2016ແລະ

ມຸ້ງທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳໃນພູມມິພາກອາຊ້ຽນໃນດ້ານການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຄື່ນລົບກວນຕາມບໍລິເວນແນວຊາຍແດນ ການເດີນທາງມາຂອງຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຕໍ່ຍອດການສ້າງຄວາມສຳພັນແລະຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງທັງສອງຫນ່ວຍງານ ຄືການພົບກັນຂອງປະທານ ກສທຊ.ແລະ ທ່ານ Hiem PHOMMACHANH ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2015 ຊື່ງຜູ້ນຳທັງສອງຫນ່ວຍງານເຫັນຊອບຮ່ວມກັນທີ່ຈະຈັດເຮັດກອບຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນ ອັນຈະນຳໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍການຮ່ວມສ້າງປະຊາຄົມອາຊ້ຽນ(ASEAN Community)ໃຫ້ເປັນປະຊາຄົມດຽວທີ່ມີສັກຂະຍະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 23:34:13)