The digital economy: driving industry 4.0 ຈາກງານITU Telecom World 2016

ງານ ITU Telecom World 2016ມື້ສຸດທ້າຍ (17 ພະຈິກ 2016) ໄດ້ມີການເສວະນາໃນຫົວຂໍ້ “The digital economy: driving industry 4.0” ທ່ານ ຮູລິນ ຊາວ ເລຂາທິການສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງປະເທດ(Mr. Houlin Zhao, Secretary General, ITU)ກ່າວວ່າຫົວໃຈຫລັກຂອງເສດຖະກິດດິຈິທັດຄື ໄອຊີທີ ຊື່ງສາມາດນຳໄປສົ່ງເສີມໄດ້ຫລາຍກິດຈະການ ເຊັ່ນ:ການສືກສາ ສຸຂະພາບ ກະເສດຕະກຳ ໆລໆ ທັງຫມົດນັ້ນມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນດີຂື້ນ ແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງມີການລົງທືນທາງດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ດີກ່ອນ ຊື່ງຕ້ອງໃຊ້ເງີນໃນການລົງທືນນອກຈາກນັ້ນ ຕ້ອງມີກົນລະຫຍຸດຫລືວິທໄສທັດທີ່ດີດ້ວຍ

ເລຂາທິການ ໄອທີຍູ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຄວາມສຳເລັດທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອປີ 2004 ປະເທດແອບຟຣິກາ ປະຊາຊົນໃນແອບຟຣິກາສາມາດເຂົ້າຖືງບໍລິການໂທລະສັບພຽງຮ້ອຍລະ 4 ຈື່ງໄດ້ມີການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2010 ວ່າຕ້ອງເພີ່ມລະດັບການເຂົ້າຖືງ ຮ້ອຍລະ 10 ຊື່ງເບິ່ງເຫມືອນຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ພໍລົງມືເຮັດ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືກັນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດແອບຟຣິກາ ປະຊາຊົນມີການເຂົ້າຖືງບໍລິການໂທລະສັບເພີ່ມຂື້ນເປັນຮ້ອຍລະ 25 ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດພະມ້າ ປີ 2011 ມີການເຂົ້າຖືງບໍລິການໂທລະສັບພຽງຮ້ອຍລະ5 ແລະຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໄວ້ວ່າຕ້ອງເພີ່ມລະດັບການເຂົ້າຖືງໃຫ້ໄດ້ຮ້ອຍລະ 50 ໃນປີ 2015 ໂດຍແນະນຳວ່າ ຄວນໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທຸກມື້ນີ້ ມີການເຂົ້າຖືງບໍລິການໂທລະສັບເພີ່ມຂື້ນເປັນຮ້ອຍລະ 70%ທັງຫມົດນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການລົງທືນທາງດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານຖືງແມ້ຈະມີປະຊາຊົນທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຖືງເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແຕ່ຖ້າມີກົນລະຍຸດແລະວິໄສທັດ ລວມຖືງການຮ່ວມມືກັນທຸກພາກສ່ວນ ກໍ່ສາມາດຜັກດັນເປົ້າຫມາຍໃຫ້ສຳເລັດໄດ້

ດ້ານ Ms.Natasha Beschorner, Senior ICT Policy Specialist, The World Bank ກ່າວວ່າໃນສ່ວນຂອງທະນາຄານໂລກ ມີການຜັກດັນໃນຫລາຍເລື່ອງເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ຄົນເຊື່ອມໂຍງກັນ ການຜັກດັນໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດດິຈິຕໍ ການຜັກດັນໃຫ້ພາກລັດ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີດິຈິຕໍ ການກຳຫນົດກອບໃນການກຳກັບເບິ່ງແຍງ ລວມໄປຖືງຄວາມປອດໄພໃນໄຊເບີ້ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຂະນະທີ່ Mr. John Galvin, Vice President, Government and Education, Intel Corporationກ່າວວ່າ ເຫັນວ່າຄວນມີການເນັ້ນດ້ານການສືກສາ ເນື່ອງຈາກ ປະຈຸບັນໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຫລາຍ ອາຊີບທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະຈຸບັນກໍ່ບໍ່ມີໃນອາດິີດ ດັ່ງນັ້ນຮູບແບບການສືກສາ ຈາກເດີມທີ່ສອນເສັ້ນໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກໍ່ປ່ຽນມາເປັນ ການຝືກຄິດ ວິເຄາະ ສອນໃຫ້ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງເທັກໂນໂລຊີ ໂດຍຈະຕ້ອງສ້າງການສືກສາໃຫ້ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆໄດ້ສະເຫມີ
ດຣ.ອະທິບ ອັດສະວານັນ ເລຂາທິການ ສາມາຄົໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງປະເທດໄທໃນພຣະມະຣົມຣາຊູປະຖຳກ່າວວ່າໃນປະເທດໄທມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າຫລາຍຢ່າງ ຊື່ງມີບັນຫາທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ບັນຫາທຳອິດເລື່ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຄົນໄທໃຊ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກເວັບໄຊຕ໌໌ທີ່ເປັນບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຊັ່ນ:ກູເກີ້ ເຟັກບຸກ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຄົນໄທໃຊ້ງານຢູ່ຖືກເກັບໄວ້ທີ່ຕ່າງປະເທດ ພໍລັດຖະບານຢາກຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ ເຊັ່ນໃນການສືບອາດຊະຍະກຳຕ່າງໆຈື່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການປະສານງານ ຢື່ນເລື່ອງຂໍເບິ່ງຂໍ້ມູນ ຈື່ງຄວນມີມາດຕະການຫຍັງທີ່ຈະເຂົ້າຖືງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ບັນຫາທີສອງ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃນກະເສດຕະກຳ ສັງຄົມໄທເປັນສັງຄົມໃນພາກກະເສດຕະກຳ ແຕ່ການນຳເທັກໂນໂລຊີມາໃຊ້ນັ້ນຫນ້ອຍຫລາຍ ຕ້ອງໃຊ້ເງີນຈຳນວນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະກະເສດຕະກຳລາຍຍ່ອຍຍິ່ງບໍ່ມີເງີນ ແຕກຕ່າງກັບທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ມີເງີນລົງທືນຫລຍ ແລະອົງຄວາມຮູ້ຂອງກະເສດຕະກອນທີ່ຂາດທັກສະທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ສູງອາຍຸ

ທ່ານໄພໂຣດ ໄວວານິດຊະກິດ ທີ່ປືກສາອິສະຫລະກ່າວວ່າ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄວນລະວັງຈາກການປ່ຽນແປງສູ່ຍຸກ digital economyວ່າແມ້ຈະມີຄວາມປ່ຽນແປງທາງດ້ານບວກທີ່ເກີດຂື້ນ ແຕ່ອາດເກີດຜົນກະທົບ ໃນເລື່ອງຂອງຄົນທີ່ຕົກງານຫລາຍຂື້ນ ຈາກການນຳເທັກໂນໂລຊີມາແທນມະນຸດ ດັ່ງນັ້ນຢ່າໂຟກັດແຕ່ການປ່ຽນແປງພຽງຢ່າງດຽວ ໃຫ້ຄຳນືງຖືງຜູ້ຄົນຈະໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຢ່າງຢັ້ງຢືນດ້ານ Mr. Saj Kumar, Vice President – Digital Transformation & IoT, SAP Asia Pvt. Ltd ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນເລື່ອງ Industry 4.0 ວ່າມີປັດໄຈສຳຄັນຢູ່ 3 ຂໍ້ 1. ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກເຄື່ອງຈັກແລະຈາກມະນຸດ 2. ການປ່ຽນແປງຈາກອຸດສາຫະກຳແບບເດິມຈາກ Mass production ກາຍມາເປັນ Mass Customization ຄືການຜະລິດສິ່ງຂອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນແລະມີຄວາມວ່ອງໄວ 3. ວັດຖຸດິບ (Material) ປະຈຸບັນມີເທັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຄ້ອນຂ້າງຫລາຍ ທັງການນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີການພິມສາມມິຕິມາໃຊ້ງານ ຫລືວັດສະດຸນາໂນ ໂດຍຍົກຕົວຢ່າງການນຳເທັກໂນໂລຊີມາໃຊ້ງານເຊັ່ນກະເສດຕະກຳ ເປັນກິດຈະການທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂະຫນານໃຫຍ່ ບໍ່ສາມາດນຳອົງຄວາມຮູ້ເດິມໆມາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ກະເສດຕະກຳໄດ້ເຊັ່ນ:ໂທລະສັບມືຖື ຫລືດາວທຽມ ຊື່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ຈື່ງມີການຄິດເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກະເສດຕະກຳເຊັ່ນເທັກໂນໂລຊີ Narrow band ແລະ Internet of things ຫລື IOTຊື່ງເປັນເຊັນເຊີ້ລາຄາບໍ່ແພງ ມາວັດຄຸນສົມບັດຂອງດິນ ທຳນາຍພູມອາກາດແລະໃຊ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງການກະເສດ ພົບວ່າ ໃນອາດີດມີສິນຄ້າພວກນີ້ມີຖືງຮ້ອຍລະ40ທີ່ເຫນົ່າເສຍຕ້ອງຖິ້ມຈາກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແຕ່ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ໆເຮັດໃຫ້ມີການເຊັນເຊີ້ສິນຄ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຳນວນເວລາໃນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທັນວັນຫມົດອາຍຸ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 13:34:53)