The Digital Economy: Driving Industry 4.0 at ITU Telecom World 2016

Kepada yang terakhir hari ITU Telekom dunia 2016 (17 Disember 2016), Mr. Houlin Zhao, ITU Secretary-General, telah dirumuskan konsep-konsep utama ekonomi digital dalam topik perbincangan "The Digital Economy: Driving Industry 4.0" menyatakan bahawa ICT memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat kerana ia boleh digunakan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan sektor pertanian juga. Untuk mencapai matlamat ini, salah satu mesti bergantung pada pelaburan infrastruktur yang betul yang pasti memerlukan sejumlah wang yang besar pelaburan modal serta strategi-strategi yang sesuai atau wawasan yang berminat.

ITU Secretary-General terus Jelaskan dengan memberikan contoh-contoh pencapaian. Beliau menyebut bahawa hanya 4% daripada keseluruhan penduduk di Afrika mempunyai akses kepada perkhidmatan telefon pada tahun 2004. Oleh itu, negara menetapkan matlamat untuk mencapai penembusan 10% menjelang tahun 2010 Walaupun masalah dan cabaran yang menanti di hadapan. Mujurlah, negara berjaya melebihi matlamat dengan menaikkan penembusan perkhidmatan telefon sebanyak 25% disebabkan oleh kerjasama antara pelbagai sektor. Begitu juga, cuma 5% dari seluruh penduduk di Myanmar mempunyai akses kepada perkhidmatan telefon pada 2011. Negara itu menetapkan matlamatnya untuk mencapai penembusan 50% pada tahun 2015 dengan meningkatkan peningkatan persaingan dalam pasaran telekomunikasi. Hasilnya, negara berjaya meningkatkan penembusan perkhidmatan telefon oleh sebagai tinggi seperti 70%. Kedua-dua kes ini jelas kelihatan bahawa menerusi pelaburan infrastruktur yang betul walaupun tahap penembusan yang rendah bersama-sama dengan strategi-strategi yang sesuai, berminat visi dan kerjasama penuh daripada setiap sektor, matlamat mana-mana boleh berjaya dicapai.

Ms. Natasha Beschorner, Ketua pakar dari Bank dunia, di sisi lain, dinyatakan bahawa Bank Dunia telah juga menyumbang dalam pelbagai cara seperti menggalakkan rakyat sambungan, memandu persaingan dalam pasaran digital dan penggunaan teknologi digital di sektor kerajaan, termasuk menentukan rangka kerja kawal selia serta rangka kerja Keselamatan dan privasi siber.
Sementara itu, Mr. John Galvin, Naib Presiden kerajaan dan pendidikan, Intel Corporation, menyebut bahawa pendidikan harus menjadi fokus utama kami kerana dunia hari itu cepat berubah dan profesion baru yang tidak wujud pada masa lalu sedang berkembang. Jadi, ia adalah sangat penting untuk beralih daripada pendekatan pengajaran secara tradisional yang kebanyakannya menekankan pada pemakanan pengetahuan kepada para pelajar untuk merangsang kemahiran pemikiran kritikal dan mengajar mereka untuk bersaing dengan perubahan teknologi dengan menggalakkan pembelajaran yang aktif dan inovatif.

Dr. Atip Asvanund, Setiausaha Telecommunications Association of Thailand under the Royal Patronage, menyatakan bahawa Thailand masih mempunyai beberapa cabaran yang perlu diatasi. Pertama, majoriti kandungan yang diakses oleh pengguna Thai adalah dari laman web asing iaitu Google dan Facebook. Ini bermakna bahawa kebanyakan maklumat yang digunakan oleh pengguna Thai disimpan di luar negara, menjadikannya sukar untuk kerajaan Thai untuk mengakses dan malah mendedahkan maklumat tersebut seperti untuk tujuan penyiasatan jenayah. Oleh itu, satu ukuran yang sesuai perlu ditubuhkan bagi membolehkan akses maklumat yang lebih mudah. Masalah kedua ialah penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. Oleh kerana Thailand adalah terutamanya masyarakat pertanian, penggunaan teknologi itu masih agak terhad, terutamanya di kalangan petani yang berpendapatan rendah, berikutan kos yang mahal dan kekurangan kemahiran teknologi kerana kebanyakan petani Thailand warga. Ini adalah bertentangan dengan negara-negara asing, di mana firma-firma yang besar dengan modal pelaburan yang besar yang wujud.

Mr. Pairoj Waiwanijchakij, Independent Advisor, menambah bahawa amaran mesti diletakkan atas beberapa perkara kerana kami memasuki era ekonomi digital. Beliau menyebut bahawa kadar pengangguran mungkin meningkat walaupun trend positif apabila teknologi untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Oleh itu, adalah amat penting juga mempertimbangkan secara mampan, memelihara kepentingan rakyat dan bukannya hanya memberi tumpuan kepada perubahan.

Mr. Saj Kumar, Vice President – Digital Transformation & IoT, SAP Asia Pvt. Ltd., berkongsi pendapat beliau pada 4.0 industri menyatakan bahawa terdapat tiga faktor penting untuk dipertimbangkan: 1) perkongsian maklumat sama ada dari mesin atau manusia; 2) peralihan daripada pengeluaran besar-besaran tradisional untuk penyesuaian besar-besaran yang lebih cepat dan lebih baik boleh memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai; dan 3) bahan. Hari ini, Terdapat pelbagai pilihan teknologi pengeluaran seperti teknologi percetakan 3D atau bahan Nanoteknologi. Mr. Saj Kumar yang selanjutnya diberikan contoh aplikasi teknologi dalam sektor pertanian yang memerlukan penggunaan teknologi berkos rendah, bersaiz besar dan pengetahuan baru yang tidak pernah digunakan sebelum. Justeru, teknologi-teknologi yang Narrow Band and Internet of Things (IoT) itu telah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan pertanian dan menggantikan penggunaan telefon bimbit atau yang sangat mahal dari segi kos. IoT penderia yang digunakan untuk pengukuran kualiti tanah, cuaca forecasting dan pengangkutan hasil pertanian. Dahulu, hampir 40% daripada hasil pertanian menjadi rosak atau rosak semasa pengangkutan. Hari ini, masalah ini dapat dielakkan dengan dibantu oleh teknologi inovatif seperti pengesan IoT yang membolehkan pengiraan tepat masa pengangkutan untuk memastikan bahawa semua produk akan dihantar dalam masa sebelum tamat tempoh.

Create by  -   (24/05/2017 13:28:58)