สำนักงาน กสทช. จัดรอบสาธิตและทดลองการประมูลฯ ทีวีดิจิตอลรอบสื่อมวลชน พร้อมเปิดตัวแสตมป์ “น้องดูดี” เป็นครั้งแรก ก่อนเปิดประมูลจริงในวันที่ 26-27 ธันวาคมนี้

    พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มี   การสาธิตและทดลองการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รอบสื่อมวลชน ในวันนี้ (18 ธันวาคม 2556) เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนได้ชมสถานที่จริงที่จะใช้จัดการประมูลในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทดสอบโปรแกรมการประมูลจริงด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้     มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย และในวันนี้ ได้มีการเปิดตัวตราไปรษณียากร “น้องดูดี” พร้อมระบบ AR Code  (Augmented-Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริง รวมเข้ากับโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้น  จากเทคโนโลยีภาพ โดยจะแสดงผลเหมือนจริงแบบสามมิติ (3D) 360 องศา ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ และหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผลิตโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

     พ.อ.ดร.นที ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการดำเนินการในวันนี้จะแบ่ง การสาธิตและทดลองออกเป็นสองรอบ โดยแบ่งสื่อมวลชนออกเป็นสองกลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มจะได้ทดลองการประมูลที่ห้องประมูลจริง ที่ชั้น 27 และ 28 ของอาคาร CAT Tower    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก ทั้งนี้ระหว่างการทำการประมูล จะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารหรือกล้องถ่ายภาพเข้าไปในห้องประมูล

     ในการเริ่มต้นประมูลจะให้สื่อมวลชนทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้รับ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการประมูล ข้อมูลผู้เข้าร่วมประมูล เงื่อนไขการประมูลและปุ่มกดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นการประมูล จะต้องกดเสนอราคาใน 5 นาทีแรก ไม่เช่นนั้นระบบจะตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลทันที โดยในรอบสื่อมวลชนนี้ จะเป็นการทดลองประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD)  กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่ 380 ล้านบาท เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 5 ล้านบาท ใช้เวลาในการประมูล 60 นาที เท่ากับการประมูลจริง กรณีที่ครบ 60 นาทีแล้ว  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ชนะการประมูลเกินกว่าจำนวนใบอนุญาต จะทำการต่อเวลาครั้งละ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาและมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ชนะการประมูลจำนวนเท่ากับใบอนุญาต ระบบจะยุติการประมูลและหากสิ้นสุดการขยายเวลาและไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้มีจำนวน     ผู้มีสิทธิ์ชนะการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต จะให้ผู้มีสิทธิ์ชนะการประมูลที่เสนอราคาเท่ากันในอันดับสุดท้ายจับฉลากหาผู้ชนะการประมูล

     ในการประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดในระหว่าง การประมูล โดยระบบจะแสดงสถานะของผู้ประมูลได้แก่ ลำดับผลสถานะ และการมีสิทธิ  เป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบัน และสถานะว่ายังมีสิทธิเป็นผู้ชนะ ราคาต่ำสุด  ของผู้มีสิทธิชนะการประมูล

     ทั้งนี้  สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการสาธิตและทดลองการประมูลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลอีกครั้งในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2556 ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะมีการประมูลจริงในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556  รอบที่ 1 เวลา 08.00-14.00 น. จะเป็นการประมูลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต รอบที่ 2 เวลา 14.00-20.00 น. จะเป็นการประมูลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD)    จำนวน 7 ใบอนุญาต และในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 รอบที่ 1 เวลา 08.00-14.00 น.  จะเป็นการประมูลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จำนวน 7 ใบอนุญาต รอบที่ 2 เวลา 14.00-20.00 น. จะเป็นการประมูลหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 3 ใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 24 ใบอนุญาต

Download

  • press-release-กสทช-จัดรอบสาธิตและทดลองการประมูลฯ-ทีวีดิจิตอล-รอบสื่อมวลชน.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 3:23:24 PM)