สำนักงาน กสทช. พร้อมจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz วันพรุ่งนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. พร้อมสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz/940 – 950 MHz) ในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค. 2559)
ทุกขั้นตอนได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความตั้งใจที่จะนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูกลง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเข้ารัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

    การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในครั้งนี้ เป็นการประมูล 1 ใบอนุญาต ขนาด 10 MHz มีอายุใบอนุญาต 15 ปี โดยมีราคาตั้งต้นการประมูล จำนวน 75,654 ล้านบาท ซึ่งผู้เข้าร่วม
การประมูลต้องเคาะราคาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยการเคาะครั้งแรกจะเป็นการเคาะเพื่อยืนยันราคาที่ 75,654 ล้านบาท จากนั้นการเคาะราคาจะเพิ่มขึ้นรอบละ 152 ล้านบาท ในส่วนของขั้นตอนการประมูลในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค. 2559) จะเริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 08.50 น. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะลงทะเบียนที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ จากนั้นเวลา 09.15 น. ผู้เข้าร่วมประมูลจะเข้าห้องประมูลเพื่อเคาะราคา โดยการประมูลจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ ผู้ยื่นเข้าร่วมการประมูลและผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้มีเพียงรายเดียวคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)

    นายฐากร กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในครั้งนี้ ประชาชนจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในราคาที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบ บริการมีคุณภาพ โดยอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ได้กำหนดค่าบริการเสียงต้องต่ำกว่า 69 สตางค์ต่อนาที และค่าบริการดาต้าต้องต่ำกว่า 26 สตางค์ ต่อ Mbps

Create by  - 2fellows  admin (6/7/2016 12:15:58 PM)