สำนักงาน กสทช. ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์หอยมือเสือสัตว์ทะเลอนุรักษ์ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์ทะเลไทยเพื่อแม่” น้อมนำพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหายากทางทะเล

 นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปทั่วผืนแผ่นดินไทย เพื่อทรงช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยมาอย่างยาวนาน
 สิ่งหนึ่งที่พระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใย และทรงตระหนักถึงนั้นคือ นับวันทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีแต่จะลดน้อยลง โดยเฉพาะแม่น้ำและท้องทะเล ที่มีสัตว์น้ำหลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลงทุกขณะ จึงเป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริของพระองค์มากมายหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฟื้นฟูท้องทะเลให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในทะเล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดจำกัด ส่งผลให้สัตว์น้ำในท้องทะเลหลายชนิดหายากและลดน้อยถอยลงไปทุกวัน
 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงร่วมกับกองบิน 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบในวันที่ 12 ส.ค.2559 โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหายากทางทะเลเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์ทะเลไทยเพื่อแม่” นำโดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ผู้บัญชาการกองบิน 5 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่จริงร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ประกอบด้วย หอยมือเสือ หอยตลับ ปลานวลจันทร์ และปูม้า รวมกว่า 5,840,000 ตัว เพื่อคืนความสมดุลทางธรรมชาติสู่อ่าวไทย โดยใช้พื้นที่บริเวณชายหาดมะนาว กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์
 จากความสวยงามของ หอยมือเสือ ซึ่งจัดเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวเปลือกถึง 100-120 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม และมีอายุยาวได้ถึง 100 ปี ถูกจัดให้เป็นสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นบัญชีในรายชื่อสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์  และจัดอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนและคุ้มครองประเภท 2 เช่นเดียวกับ  หอยตลับ มีขนาดเล็กเปลือกหนา ผิวเปลือกมันเงาสวยงาม มีสีและลวดลายที่หลากหลาย เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางทะเลที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากของไทย เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และเปลือกหอยยังใช้ประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก ของประดับตกแต่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย หอยทั้ง 2 สายพันธุ์ จึงเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน และนักสะสมสัตว์พันธุ์หายาก การปล่อยหอยทั้ง 2 สายพันธุ์ในพื้นที่บริเวณชายหาดมะนาว กองบิน 5    จะช่วยให้สัตว์น้ำปลอดภัยจากชาวบ้านที่ต้องการจับสัตว์น้ำไปขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตราชการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณประชากรของหอยทั้งสองสายพันธุ์ลดต่ำลง เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในระดับน้ำที่ไม่ลึกนัก จึงง่ายต่อการถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก จนเติบโตตามธรรมชาติขึ้นมาทดแทนไม่ทัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใย และมีพระราชเสาวนีย์ว่าควรทำการอนุรักษ์ไว้ จากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดนี้ไว้เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้การดำเนินการของกรมประมง เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดนี้ให้ดำรงคงอยู่คู่ทะเลไทยต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย
 นับเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนสำนักงาน กสทช. ในการเดินตามรอยแม่ของแผ่นดิน ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/9/2016 4:27:42 PM)