สำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อมรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หากเข้าสู่วันที่ 4สำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อมรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หากเข้าสู่วันที่ 4

    พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า จนถึงเวลา 15.00 น. ผ่านพ้นไป 72 รอบของการประมูล ราคาประมูลรวม 2 ล็อตอยู่ที่ 75,316 ล้านบาท โดยราคา
ล็อตที่ 1 และล็อตที่ 2 เท่ากันที่ 37,658 ล้านบาท คิดเป็น 234% ของมูลค่าคลื่นความถี่ จากการสังเกตการณ์ประมูลยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายใดถอดใจออกจากการประมูล คาดว่าการประมูลยังคงดำเนินต่อเนื่อง

    นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อเทียบราคาต่อ 1 MHz ระหว่างคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ขณะนี้ราคาของคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สูงกว่าคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เป็น 2 เท่าแล้ว แต่แม้ว่าระดับราคาการประมูลของคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็ยังไม่น่ากังวล เพราะเป็นระดับราคาที่ไม่ได้สูงเกินไป เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีการประมูลคลื่นความถี่ในย่านเดียวกันนี้

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ยังดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้คาดว่าราคาประมูลน่าจะอยู่ที่ใบอนุญาตละ 4 หมื่นล้านบาท และหากการประมูลยังต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 21.00 น. คาดว่าราคาประมูลน่าจะอยู่ที่ใบอนุญาตละ 4.3 หมื่นล้านบาท โดยหากการประมูลยังยืดเยื้อต่อไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 17 ธ.ค. 2558 สำนักงาน กสทช. จะมีการเตรียมการสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 4 จากเดิมที่คาดการณ์การประมูลจะสิ้นสุดภายใน 3 วัน

    “ตอนนี้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่อยากให้ประชาชนมั่นใจว่า การประมูลครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม เป็นการเดินหน้าเพื่อประเทศชาติ และเพื่อประชาชนทุกคน ทั้งนี้ขอให้มั่นใจแม้ว่าราคาการประมูลจะยังดำเนินสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราค่าบริการจะต้องถูกกว่า 3G ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 11:28:40 AM)