เลขาธิการ กสทช. เผยขณะนี้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 6 ช่อง ยื่นขอขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ให้ขยาย  ระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะต้องชำระออกไปนั้น ขณะนี้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจำนวน 6 ช่อง ได้แก่ 1.ช่อง NEW TV หมายเลขช่อง 18 ของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด 2.ช่อง Nation หมายเลขช่อง 22 ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด 3.ช่อง NOW หมายเลขช่อง 26 ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด 4.ช่อง Bright TV หมายเลขช่อง 20 ของบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 5.ช่อง MCOT HD หมายเลขช่อง 30 และ 6.ช่อง MCOT Family หมายเลขช่อง 14 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแล้ว และสำนักงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลช่องใดที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งความจำนงมาที่สำนักงาน กสทช. ได้

Create by  -   (2/8/2017 1:49:16 PM)