27 มีนาดีเดย์ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สคบ. ออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด เรื่องวันหมดอายุ การลงทะเบียนซิม และอัตราค่าบริการเฉลี่ย 99 สตางค์

         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ถึงปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G เดิมว่ามีปัญหาในการใช้งาน โทรติดยาก สายหลุด เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ ความเร็วในการเชื่อมต่อต่ำ นั้น 
ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ สำนักงาน กสทช. นอกจากจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกันออกตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G เดิมในเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แล้วยังจะมีการตรวจสอบถึงปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้า (พรีเพด) กรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน กรณีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ และกรณีอัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยเกิน 99 สตางค์ด้วย ว่ามีปัญหาตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาหรือไม่

         เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามปกติแล้วสำนักงาน กสทช. มีการออกตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ประจำที่เป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อตรวจสอบพบคุณภาพสัญญาณมีปัญหา คุณภาพของสัญญาณไม่ได้มาตรฐานตามที่ กสทช. กำหนด ก็จะแจ้งให้ผู้ประกอบการรีบแก้ไขปัญหา หากตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขก็จะดำเนินการทางปกครองต่อผู้ประกอบการต่อไป ส่วนปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้า (พรีเพด) กรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน กรณีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ และกรณีอัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยเกิน 99 สตางค์ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555

               “เราจะดูแลให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ หากผู้บริโภคมีปัญหาคุณภาพการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สามารถร้องเรียนปัญหาดังกล่าวมาได้ที่ สำนักงาน กสทช. ผ่าน Call Center 1200 หรือโทรสาร 0-2271-3516 หรืออีเมล์ 1200@nbtc.go.th และผ่านทางSMS 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” เลขาธิการ กสทช.

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:49:40 AM)