สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอบอร์ด กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 MHz จากไทยคม เพื่อนำมาประมูลคลื่น สำหรับเทคโนโลยี 5G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ค. 2562) แผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย ที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงเตรียมเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาอนุมัติแผนต่อไป พร้อมกันนี้สำนักงานฯ จะเสนอให้เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 MHz จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี ซึ่งขณะนี้ได้ให้ไทยคมใช้งานอยู่ ซึ่งถึงแม้จะเรียกคลื่นในย่านนี้คืนมาแต่ไทยคมก็ยังมีคลื่นความถี่เพียงพอสำหรับใช้ในกิจการดาวเทียมสื่อสารได้ สำหรับการเรียกคลื่นคืนความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย
ทั้งนี้ แผนการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว จะเสนอให้มีการประมูลคลื่นแบบ Multi Band หรือ การประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน โดยมีแผนที่จะจัดการประมูล 2 ครั้ง โดยการประมูลครั้งแรกจะประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 26 – 28 GHz ส่วนการประมูลในครั้งที่ 2 จะเรียกคืนคลื่นความถี่ในย่าน 3400-3700 จากกระทรวงดีอี เพื่อนำมาประมูลร่วมกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพื่อเตรียมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี เป็นการเตรียมคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่สูงกว่า เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G ให้ได้
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (30/7/2562 15:50:44)