วันที่บันทึก : 24 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ให้สามารถรองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๑ac และปรับปรุงระบบลงทะเบียน ในการขอใช้บริการ Wi-Fi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ.pdf

สร้างโดย  -   (24/5/2562 14:50:31)

    Link อื่นๆ