วันที่บันทึก : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบการจัดเก็บข้อมูลภายนอกฯ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ.pdf

    Link อื่นๆ