วันที่บันทึก : 29 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Training the Trainer) ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2560

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (29/3/2560 15:31:17)

    Link อื่นๆ