วันที่บันทึก : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการยานพาหนะสำหรับจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางในการยกร่างระเบียบ ประกาศ คำสั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

    Link อื่นๆ