วันที่บันทึก : 24 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑ : ๒๐๑๘ โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

    Link อื่นๆ