วันที่บันทึก : 24 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๑ (Annual Retail Price Report ๒๐๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

    Link อื่นๆ