วันที่บันทึก : 15 กรกฎาคม 2563

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานปฏิบัติการระดับสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

สร้างโดย  -   (15/7/2563 15:38:43)

    Link อื่นๆ