(58) การให้อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีที่ไม่มีการสร้างโครงข่ายเป็นของตนเอง ตามกระบวนการอนุญาตแบบปกติ

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download